gramatas spacer atklatnes spacer perles

Brets Īstons Eliss

Bret Easton Ellis

Brets Īstons Eliss dzimis Losandže­losā 1964. gada 7. martā turīga ne­kus­tamo īpašumu tirgotāja ģi­me­nē. Slava atnāca agri… Tā dēvētais kulta rakst­nieks. Kaut arī viņa ro­māni nebūtu uzskatāmi par auto­bio­grā­fiskiem, die­zin vai iespējams uzrak­stīt Elisa bio­grāfiju vienkāršāk un koncen­trētāk, kā to izdarījis viņš pats Stī­vena Kinga garā ietu­rē­tajā «Mēness parkā», kur dzī­ves fakti netve­rami pāriet autora baigās iztēles pasaulē. 2005. gadā par romānu «Mēness parks» rakstnieks sa­ņē­mis Starptautiskās šausmu ģil­des godalgu par labāko romānu.

Izdevniecības AGB izdotās šī autora grāmatas:

Brets Īstons Eliss. Mēness parks
Romāns